Salgınla birlikte tetiklenen evi ofise dönüştürme akımını, global düzeydeki en büyük insan hareketleri arasında kabul edebiliriz. Bir dönem belki sadece serbest çalışanlarda ve öncü markalarda karşılık bulan uzaktan çalışma modelini bugün büyük — küçük birçok şirkette görmeye başladık. Üstelik bu durum salgından sonra da devam edecek gibi görünüyor. Peki dönüşüme kucak açan evler bu büyük göçün tetiklediği beklentileri nasıl karşılıyor?

Bu yazıda çalışma kültürünü kucaklayan ev ortamında bizim nesnelere karşı değişen bakış açılarımızı ele aldım. Evde çalışmak yeni davranışlar ve bunlara bağlı sürpriz ihtiyaçlar doğururken, bu ihtiyaçlar da hiç beklenmedik nesnelerce karşılanabiliyor. …

Tasarımcı ve Excel. Çoğunuzun ‘ne alaka?’ dediğini duyabiliyorum. Haksız değilsiniz; tasarımcı denince Excel programının akla gelme şansı neredeyse yok denecek kadar az. :) Peki gerçekten bu ikili birbirine bu kadar uzak mı? Excel tasarımcıların hayatını kolaylaştırabilir mi? Aşağıdaki 5 ipucunu okuduktan sonra bu soruları tekrar yanıtlamalısınız.

Bu yazıda, Excel’de sık kullandığım bazı komutları ele alıp tasarımcılara farklı aşamalarda faydalı olabilecek ipuçlarını toparlamaya çalışacağım. Videolar aracılığıyla yaptığım bu paylaşımların, hem verilerin temizlenmesine ve daha hızlı okunmasına hem de prototiplemede gösterilen içeriklerin daha gerçekçi olmasına yardımcı olmasını hedefliyorum.

Tasarımcılar için Excel İpuçları

A. Verileri Temizleyen ve Formatı Yalınlaştıranlar

Araştırma çıktılarını analiz ederken bize yardımcı olabilecek komutlarla başlayalım. Listelerdeki formatı belirlesek de içindeki…

Arayüzlerle olan ilişkimizin son yıllarına baktığımızda yenilik konusunda hızlı bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Artık markalar sundukları deneyimi ‘bi-tık’ iyileştirmek, farklılaşmak ve pazardaki sahipliğini arttırmak için değişim konusunda daha cüretkar! Bu dönemde; ‘ancak filmlerde olur’ dediğimiz global krizleri de görmemiz hem bizi daha talepkar yapıyor hem de pazarı iyice körüklüyor. Peki siz hiç bu denklemde, geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan insan-hayvan ilişkinin çok değerli bir kaynak olabileceğini düşünmüş müydünüz?

Bu yazıda insan — hayvan ilişkisinin arayüz tasarımına nasıl verimli bir kaynak olabileceğini aktarmaya çalışacağım. Bu sırada, deneyimlediğim bazı araştırmalar, makaleler ve uygulama örnekleri konuyu daha iyi somutlaştırmama yardımcı olacak. …

Koray Ozsoy

UX Designer from İstanbul

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store